inne pozycje w serii Brian J. Ford


 indeks: 2223
twarda oprawa
cena: 19,80
internet: 14,85

CZUJĄCE ISTOTY

Zmysły i emocje roślin, zwierząt i mikroorganizmów

Najnowsza, fascynująca książka Briana Forda, wybitnego popularyzatora nauki, pisarza i dziennikarza, członka licznych stowarzyszeń i organizacji naukowych, autora znanych na całym świecie publikacji współpracującego z "Nature", "British Medical Journal", "New Scientist", burzy utarte poglądy o wyjątkowości gatunku ludzkiego. Intrygująca teza autora przeczy powszechnemu przekonaniu, że zmysły i emocje stawiają nas ponad innymi organizmami żywymi.

Przedstawiając zastanawiające fakty dotyczące zagadkowych zachowań zwierząt i roślin, Brian Ford prezentuje świat ożywiony w oszałamiającej różnorodności istot, które czują, wykazują celowe zachowania, porozumiewają się i wiążą z otoczeniem siecią złożonych zależności. W dobie coraz większej troski o środowisko naturalne, książka Czujące istoty oferuje nową postawę wobec gatunków, z którymi dzielimy Ziemię.

Książka ukazuje się jednocześnie w Polsce i Wielkiej Brytanii!